WATERBEHANDELING

Voor het ontsmetten en ontzouten van water bieden wij verschillende waterbehandelingssystemen. We bieden standaard installaties, of systemen specifiek afgestemd op de klant en het gewas. Wij leveren ook gecertificeerde waterzuiveringsinstallaties. Zo kunt u zonder zorgen voor kwaliteitsverlies, onnodige milieubelasting en verspilling doen wat u het liefste doet. Mooie gewassen kweken!

OFFERTE

ZUIVERE WATERCYCLUS.

Zo optimaal mogelijk irrigeren en fertigeren betekent het tegengaan van verspilling. Met een gesloten waterbehandeling worden voedingsstoffen en water zo goed mogelijk benut, én wordt de verspreiding van ziekten tegengegaan.

We ontwerpen, leveren en installeren verschillende systemen die water in een gesloten cyclus circuleren en ontsmetten. Afhankelijk van de kwaliteit van het water, de wensen van de klant en behoeften van het gewas, stellen we een waterbehandelingsplan samen. We bieden specifiek ontworpen installaties of standaard modules, voor de voorbehandeling van bronwater, regenwater, oppervlakte water en brak water. Deze installaties kunnen flexibel zijn voor grote hoeveelheden water en hoge doorstroom, en laag in energieverbruik. We leveren onder andere natrium verwijderaars en omgekeerde Osmose. En we bieden ontsmetters aan met ozon, of ultravioletlicht, een optie waar geen chemicaliën bij komen kijken.

Waterbehandeling Osmose
Waterbehandeling VitaLite

Ontsmettingsunit.

Wij zijn officieel Ridder-dealer. De ontsmettingsunit VitaLite van Ridder is één zo’n waterzuiveringsinstallatie die we leveren. Ultraviolet licht wordt hier ingezet om schadelijke bacteriën, schimmels en virussen in het water op een betrouwbare en chemie-vrije wijze te elimineren. Deze milieuvriendelijke en veilige ontsmettingsmethode kan dankzij het slimme ontwerp van de VitaLite units eenvoudig en geautomatiseerd plaatsvinden in elk type teelt.

Restwater.

We bieden oplossingen voor het recyclen en BZG-erkend lozen van water. De CleanLite breekt bijvoorbeeld op geheel biologische wijze alle belastende stoffen af, waardoor water veilig in het oppervlakte water of riool kan worden geloosd.

WATERCYCLUS

Sinds 1973 realiseren wij installaties voor de tuinbouw. 

OFFERTE

Bekijk meer van onze producten op onze expertise-pagina